Kodulehe suunaja

Liidu missioon

Eesti EKB Koguduste Liidu missioon on järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes.

 

 

 

Eesti EKB Koguduste Liit on lähtuvalt väärtustest piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine.

Eesti EKB Koguduste Liidul on ühistöö nägemus aastaks 2017: Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt.

Eesti EKB Koguduste Liit teostab oma missiooni, väärtusi ja ühistöö nägemust aastaks 2017 jõudes järgmiste eesmärkideni:

  1. Jüngerlike juhtide arendamine:kogudustes rakendatakse jüngerlust ning kutsumusega teenimist; koguduste töötegijate välja- ja täiendõpe tagab ettevalmistatud töötegijate järelkasvu; töötegijaid toetavad osadusprogrammid ja mentorluse süsteem.
  2. Noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu:kogudustes on loodud sobilik keskkond lastele, noortele ja noortele täiskasvanutele ning perekondadele vaimulikuks arenguks; koguduste koostöös on loodud selleks tööks vajalikud materjalid.
  3. Koguduste rajamine ja arendamine:elujõuliste koguduste abiga luuakse uusi kogudusi ning koguduste-vahelises ja piirkondlikus koostöös toetatakse arengule orienteeritud kogudusi.
  4. Missioonitundlikkus:kogudused on missionaalselt ja sotsiaalselt tundlikud; oma kogukonnas ning koguduste koostöös luuakse ja viiakse ellu algatusi, mis on laiema mõjuga Eesti ühiskonnas ja välismaal.
  5. Koostöövalmidus:kogudused abistavad üksteist praktiliselt piirkondlikus, kodumaises ja rahvusvahelises koostöös loodud ressurssidega, nagu konfessionaalselt ja oikumeeniliselt usaldusväärsed suhted, jagatud sotsiaaltöövõrgustik ja majandustegevus, ajaloopärandi ning muusikavaramu kogumine ja säilitamine, ametlikud, avalikud ja meediasuhted.
Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017