Kodulehe suunaja

Liidu juhatus

 Liidu juhatus on 3-7-liikmeline. Vanematekogu valib neljaks aastaks Liidu presidendi ettepanekul juhatuse liikmed, sealhulgas peasekretäri. Liidu peasekretär peab olema vaimuliku ordinatsiooniga.

Liidu juhatus:

  • korraldab Liidu tööd konverentside ja vanematekogu koosolekute vahelisel ajal;
  • määrab kindlaks Liidu kantselei ja tööorganite põhilised töösuunad, lähtudes põhikirja §st 9;
  • kinnitab Liidu palgaliste töötajate (välja arvatud president, peasekretär ja juhatuse liikmed) koosseisu ja nende palgamäärad;
  • korraldab Liidu finants-majanduslikku tegevust;
  • esitab Liidu konverentsile Liidu eelarve, majandusaasta aruande ja konverentsi otsuste projektid;
  • määrab koguduste ja Liidu aruandluse vormid ja nende esitamise tähtajad;
  • annab ametikandjatele vastavad tunnistused;
  • kinnitab Liidu häälekandjate tegevtoimetajad.

 

 

 

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017