Kutse Kooli eesmärk

Kutsumust ja ande ei leita üksi olles. Samuti saavad need kõige parema kasutuse koos. Mehed ja naised, neiud ja noormehed, kes tunnevad sama Jumalat, võivad teha koos ära palju enam Jumala riigi levikuks kui nad kunagi suudaksid üksinda. Peale selle on koos tore ja inspireeriv!

Olete koolitusele oodatud koos oma koguduse meeskonnaga! Selle liikmed võivad olla erinevate eelduste ja andidega, samuti erineva usulise kogemusega. Ühe meeskonnana osaletakse algusest lõpuni.

Koolitus lähtub arusaamast,et Jumala riik laieneb siis, kui üksi ja üheskoos õpitakse tundma Jumalat ning teenitakse oma andidega kaasinimesi. Jumala riigi misjonit mõistetakse kui kogu loodu uuenemist.

Õppimise eesmärgid ehk õpiväljundid

Koolituse lõpuks osaleja: