Õppeained

Õpilane täidab praktilisi ülesandeid nii meeskonnas kui üksinda (erinevad teenimisprojektid ja -väljakutsed).
Loengud ja õppetunnid keskenduvad suhetele: suhe Jumalaga, suhe Jumala sõnaga, suhe Jumala rahvaga.

Piiblikooli õppekava õpiväljundid

Piiblikooli lõpetanu:
- on valmis osalema koguduslikus teenimistöös;
- mõistab ja praktiseerib jüngerlust;
- on avatud hoiakuga Püha Vaimu tööle;
- tunneb ja rakendab vaimuande;
- mõistab Piibli sõnumit, juhindub sellest ja oskab seda edasi anda;
- on vaimulikult terve ja arenemisvõimeline isiksus.

I Suhe Jumalaga
1. Kolmainujumal
2. Evangelism ja misjon täna
3. Jumala kutse järgimine
4. Minu suhe Jumalaga
5. Ülistus ja palve
6. Püha Vaim ja Vaimu vili kristlase elus

II Suhe Jumala sõnaga
7. Kuidas mõista Piiblit
8. Kristliku õpetuse alused
9. Usk, ristimine ja püha õhtusöömaaeg
10. Piibellik eluviis
11. Ebapiibellikud õpetused

III Suhe Jumala rahvaga
12. Kohalik kogudus ja jumalateenistus
13. Kogudus ja koguduste liit, suhe teiste konfessioonidega
14. Suur misjonikäsk – jüngerlus
15. Inimene suhetes
16. Jumala majapidaja
17. Jutlustamine ja tunnistamine

Õpetajateks Meego Remmel, Joosep Tammo, Gunnar Kotiesen, Timo Lige, Allan Kroll, Enn Veevo jt.