Kodulehe suunaja

Suvefestival „…järgi?“ toimus sel aastal Kohilas

7.-9. juulini 2017 toimus Kohilas meie Liidu 23. suvefestival, pealkirjaga „…järgi?“. Kohila Baptistikoguduse pastor Viljar Liht ja koguduseliikmed tegid ära tohutu töö, et ligi 1000 osalejale luua keskkond, kus tundsime end teretulnuna ning kus Püha Vaimul oli ruumi tegutseda.

Pikemat ülevaadet suvefestivali kohta võite lugeda Eesti EKB Liidu uuelt kodulehelt: Suvefestival „…järgi?“ toimus sel aastal Kohilas

Nelipühade soovid 2017

ERKI TAMM
Eesti EKB Liidu president

Saabuva Nelipühaga meenutab ülemaailmne kristlik kogudus Jeesuse antud tõotuse täitumist: „Te saate väe Pühalt Vaimult...“ (Ap 1:8) Selle jumaliku Vaimu väes sündis kogudus, millest võime meiegi olla osa 2000 aastat hiljem. Nelipühapäeval üllatusid „partlased ja meedlased ja eelamlased..., roomlased, juudid... ja araablased“, et nad kuulevad Jumala suurtest tegudest neile arusaadaval viisil! Kõikjal, kus evangeeliumi kuulutatakse, vajame justnimelt seda imet.

Nelipühaga ei meenuta me vaid algkristlastele osaks saanut. Meiegi oleme sama „Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga“ (1Kr 12:13). Püha Vaimu isikus on Jumal kohal ning tegutseb siin maailmas ja ennekõike Kristuse koguduses ning koguduse kaudu, et Jumala Kuningriigi õigus ja arm saaks nähatvaks.

Paljud kristlased on saanud ärritatud vabariigi presidendi sõnavõttudest eesti riigi ilmalikkuse kohta. Kahjuks vastab see paljuski tõele. Teisalt on see meie väljakutse. Jumala tegutsemine peab saama koguduse kaudu nähtavamaks ja tajutavamaks. Nii nagu nelipühapäeval ja sellele järgnenud ajal, kui „apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist“ (Ap 4:33) ning „apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel“ ning kogudusse „lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi“ (Ap 5:12 jj).

Las Nelipüha sündmused inspireerivad meid ja täidavad igatsusega saada vaimult tuliseks (Rm 12:11) Jeesuse tunnistajaiks, kelle kaudu kogetakse Jumala üleloomulikku armastust ning Püha Vaimu imesid.

HELINA VOOGNE
Misjonitöö koordinaator

Apostlite tegude 1:8 tuletab meelde, et saadud Püha Vaimu vägi on selleks, et võiksime olla Jeesuse tunnistajaiks ilmamaa äärteni. Ka meil Eestlastel on selles osas oma roll ja kutsumine. Mul on hea meel, et meie hulgas on nii neid, kes on läinud "ilmamaa otsteni", kui neid, kes neid selles toetavad. Usun, et meil võiks olla veelgi rohkem välis- ja sisemisjonäre, koguduserajajaid, ja neid, kes on ära tundnud oma kutsumuse olla soolaks ja valguseks just seal, kus nad parasjagu on.

Kutsun teid ja kogudusi üles, toetama meie Liidu koguduste ühist misjonitegevust. Võimalusi on mitmeid:

  1. võib toetada välismisjonäre. Leiad lühiülevaate nende tegevusest siit: http://misjon.ekklesia.ee/misjonarid-2/
  2. toeta noorte suvist misjonireisi Bosniasse ja Kosovosse http://misjon.ekklesia.ee/misjoniseiklus/
  3. toeta misjonit Gruusias "adopteerides" kohaliku Gruusia misjonäri
  4. toeta koguduserajamise meeskondi

Oleme üks ihu ja kui keegi meist läheb, siis me läheme kõik - ühel meelel.

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi tervitus ülestõusmispühadeks AD 2017

"Jeesus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud."

Kallid vennad ja õed, Kristuses,Sel ajaloolisel sündmusel, mida täna kogu maailma kristlastega meenutame, on vaimses maailmas kõikemuutev vägi, sest enne seda on "surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu." (Rm 5:17)

Kuradi hirmuvalitsemine surma kaudu on lõpetatud! Patu karistus on kantud, lunahind on makstud. Süüdistajalt ja inimkonna vaenlaselt on võetud tema relvad. Uus elu võimalus on Kristuses Jeesuses.

Paulus kuulutab seda võrratut evangeeliumi, hüüdes: "Armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses." (Ef 2:5-7)

Võtame vastu, mis meile on antud ja jagame edasi, mida oleme saanud!


Kõikevaldavat elu Kristuses Jeesuses!

Erki Tamm
Eesti EKB Koguduste Liidu president

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents „Järgime Jeesust!“ 21.-22. aprill 2017

Lähtuvalt Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu põhikirja §-st 23 ja vanematekogu otsusest, toimub Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents „Järgime Jeesust!“ 21.–22. aprillil Tallinnas, Nõmme Baptistikoguduse palvelas (Puuvilja tn 4).

KAVA

Reede, 21. aprill

18.00 Registreerumine

18.30 Avajumalateenistus; jutlustab Johann Theron misjoniorganisatsioonist „Kingfisher“ (Lõuna-Aafrika Vabariik), teemal „Kristlased ehitavad kirikuid, järgijad toovad taeva maa peale"; muusika Craig Hamer – Tartu International Fellowship Kristlik Kogudus

20.00 Kohvipaus

20.30 Jagamine ja arutelu teemal „Jünger argipäevas" – pastor Tõnis Roosimaa ja Johann Theron

Laupäeval, 22. aprill

9.30 Tervituskohv

9.45 Piiblitund teemal „Laupäev=pühapäev=esmaspäev – kuidas järgida Jeesust päris maailmas?“ – Johann Theron; muusika Madis Kivisilla ansambel

11.00 Kohvipaus

11.15 Aruandekoosolek delegaatidele

13.30 Lõuna

14.30 Jumalateenistus; jutlustab Liidu president Erki Tamm, muusika kogudustevaheline ansambel

Terve päev töötab Eestpalvetuba!

Juhtmõte 2017: järgime Jeesust!

Võtame 2017. aasta juhtmõtteks: „Järgime Jeesust!“ 

Erki Tamm Kiduspe advendiõhtul. Foto: T. KährKogu möödunud aasta on mind intrigeerinud Jeesuse vastus Peetrusele: „Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni - mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!“ (Jh 21:22)

On oht, et meie isiklik suhe Jeesusega, jääb teistega tegelemise varju, sest viimane tundub nii oluline. Sellega on aga nii nagu lennukis õpetatakse: enne tuleb vanematel tõmmata hapnikumask pähe ja seejärel lastele. Ilma õhuta ei ole vanemad suutelised ka lapsi aitama. Jeesusega osaduses olles muutume iseenda parimaks versiooniks ning inimesteks, kellel on teistega jagada jumalikke kogemusi.

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017