Kodulehe suunaja

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents 2015

Liidu aastakonverents, 17.04 - 18.04. 2015
Tallinnas, Puuvilja 4, Nõmme Baptistikoguduses.

Konverentsi teema on „Üks tervik“
Külaliskõnelejaks on Rootsi Ühendkiriku president Lasse Svensson.

KAVA

Reede, 17. aprill

18.00 - 18.30 Registreerimine

18.30 - 20.00 Avajumalateenistus; jutlustab Rootsi Ühendkiriku president Lasse Svensson, tervitab Taani Misjonikiriku president John Nielsen, muusikaga teenib Nõmme koguduse ansambel

20.00 - 20.30 kohvipaus

20.30 - 21.30 Eestpalveteenistus pühaõhtusöömaajaga; muusikaga teenib Timo Lige

Laupäeval, 18. aprill

9.30 - 10.00 Ülistus- ja palvehommik, sõnum Jael Puusaag

10.00 - 12.00 Aastakonverents; aruannete esitlemine, arutelu ja kinnitamine; põhikirja muudatustest

12.00 - 12.45 Lõuna

12.45 - 13.45 Arengukava elluviimisest näidetega sotsiaaltööst ja hariduse valdkonnast

14.00 - 15.00 Jumalateenistus, jutlustab Meego Remmel, muusikaga teenivad Kalju-Allika noored

15.00 - 16.00 Osaduskohvik ja eestpalveteenistus

Delegaatide eelregistreerimine, lisa-aastaraamatute tellimine hiljemalt 10. aprilliks See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 670 0698, Marika Nigulas.

Lõuna-Eesti naiste osaduspäev

Laupäeval, 28. märtsil 2015 kell 10:30 toimub Võru Elupuu Kirikus (Uus 21, Võru) Lõuna-Eesti naiste osaduspäev.

Ootame naispere aktiivset osavõttu. Tuleme kokku, et olla koos osaduses, ülistada Jumalat, saada osa sisukatest ettekannetest ja tunnistustest ning muidugi koos maiustada enda tehtud hõrgutistega.

Kohtumist oodates õnnistussoovidega,

 

Janice Viinalass

Info tel: 5648 2656

naiste osadus

Venekeelne naiste kevadpäev Sillamäel

Armas õde!

Kutsume Sind XVII venekeelsete naiste konverentsile, mis toimub 21. märtsil EEKBK Liidu Sillamäe koguduses "Issanda Arm", Gagarini tn. 10.
 
Millest me räägime?
"Milline on sinu palve?" /Estri raamatu järgi/ - Aniko UjvariEBWU president (Ungari).
 Sa oled loodud armastuse jaoks" - Talvi Helde, EEKBKL naistetöö juht
 
Kui te soovite, palun võtke midagi kaasa ühisele teelauale, ilma milleta ei toimu ükski naiste osadus.
Kohtumiseni Sillamäel!
 
Info: + 372 55 953 303, Alina Orehhova

Nauste kevadpäev Sillamäel 2015

Oikumeeniline Maailma Palvepäev 2015

Märtsikuu esimesel reedel, 6. märtsil, peetakse üle maailma oikumeeniliste jumalateenistustega Maailma Palvepäeva (World Day of Prayer, http://www.worlddayofprayer.net).

Tallinnas toimub oikumeeniline jumalateenistus 6. märtsil kell 18.00 Tallinna Kalju Baptistikoguduses Kalamajas, Kalju tn 1. Teenistuse teema on: Jeesus ütles neile: "Kas te teate, mida ma olen teile teinud?"

Jumalateenistusele on oodatud kõik inimesed, et ühiselt palvetada ja kaasa elada Bahama rahva elu-olule. Jumalateenistused peetakse ühesuguse teksti alusel ~180 riigis ning selle aasta tekstid on koostanud Bahama palvepäeva korralduskomitee naised. Tallinnas toimuva Palvepäeva jumalateenistuse liturgilisi tekste loevad Tallinna erinevate kirikute ja konfessioonide naised.

 

Korraldajate nimel,

Eesti Metodisti Kiriku Naisteühendus

 

 oikumeeniline-palve

 

Naiste osadushommik Olevistes

Ootame teid 21. veebruaril kell 11 Oleviste Maarja kabelisse naiste osadushommikule!

Oleviste koguduse ja EEKBK Liidu naised võõrustavad kunagist Oleviste koguduse liiget Külvi Maisovit (neiupõlvenimega Külvi Künnapas) ja Cathy Cuyle’i USAst.

Cathy Cuyle’il on and olla nii naiste mentor kui ka noorte nõustaja. Ta on äärmiselt soe ja praktiline inimene ning tugev palvetaja, kes on tundlik Jumala Vaimule. Külvi Maisov osaleb oma piirkonna naiste piiblitundide koostamisel ja peab loenguid.

Õnnistussooviga

Karin Raja ja Talvi Helde

kutse 21 02

Üks tervik. Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD2015

 

 

 

HandsBible

 

Üks tervik

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD2015

 

Õnnistatud uut Issanda aastat – 2015! Juhtigu meid läbi selle aasta Issanda Jeesuse Kristuse Vaimus ja ihus kingitud terviklik elunägemus: Nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.“ (1Kr 12:12)

See kujund saab mõistetavamaks vaadeldes kasvõi käsi. Viis sõrme on igaüks ise liikmed, siiski on nad kättpidi omavahel seotud. Näppude olemasolu saabki „tegeliku tähenduse“ läbi „üksteise teenimise“ ning „kaasateenimise“ terves käelises tegevuses. Sõrmed on ju loodud suurema terviku pärast kui neist igaüks ise. Üksik näpp ei ole paljuks võimeline, samamoodi käed ilma sõrmede või nendevahelise koostööta. Haarata saame vaid siis, kui kaks või enam näppu „kuulavad sõna“ ja „teevad teoks“ pea poolt käele antud käskluse. Tööd tehakse enamasti korraga kahel käel. Klaveril võib luua ja ette kanda muusikat tänu kümne sõrme koordineeritud tegevusele, rääkimata koostööst pedaalivate jalgade, kaasatöötava keha ja vaimus heliloome tervikule mõtleva peaga.

Looja loodud harmooniliste järgnevuste esitamine eeldab samamoodi tegutsemist Kristuse ihu liikmetelt ühes Vaimus. Alustada tuleb ennekõike iseendast, õppides aduma ja elama füüsiliselt, hingeliselt ja vaimulikult terviklikku elu. Apostel Paulus kinnitas: „Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna!“ (1Ts 5:23). Lähisuhetes tähendab terviklik elu elutervet armastust, abielu ja perekonda. Koos abikaasaga Jeesust järgides nii elanud kui ka märtrisurma läinud Siimon Peetruse kirjapärand kätkeb sellekohaseid apostellikke juhiseid meilegi: „Naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist. Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. (1Pt 3:1-2,7-10) Apostel Johannes edastas omalt poolt meile ilmutuse tervikorganismina elavast kogudusest ja koguduste liidust. Kogudusepea eeldab mitte niivõrd üksikute koguduste, kuivõrd koguduste ühist vaimukuulmist: „Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!“ (Ilm 2:7,11,17,29; 3:6,13,22) Edasi läkitab Issand meid jüngriks tegema terveid rahvaid, mitte pelgalt üksikinimesi: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad!“ (Mt 28:19) Nii on meiegi missioon jüngerlikult teenida ja üles ehitada tervet kogukonda – nii lokaalses kui globaalses jumalariiklikus perspektiivis.

Üleilmselt suurenevad eeloleval aastal pinged erinevatest maailmakäsitustest lähtuvate kultuuride vahel. Euroopas ja Eestis kasvab pingeväli personaalse isikuvabaduse ja kollektiivse ühisvastutuse suhtes. Meid ümbritsevad inimesed ja nende häälekandjad nõuavad üha valjemini, et keegi kellegi ega miski millegi vabadust ei piiraks. Samas saab ühiskond nii kohaliku kui ülemaailmse kooslusena toimida vaid ühiselus, ühise kogukonna liikmete kohusetundlikus ja vastutusvõimelises koostöös. Selleks tuleb igaühel tahes-tahtmatult ennast ja oma vabadust piirata, end teiste heaks tööle rakendada, ühist hüve silmas pidades teenimisvalmilt pühenduda ja pingutada. Suurimat eeskuju näitab selles suhtes Jeesus, kes ütles: „Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ (Mk 10:45) Kui me oleme Kristuse koguduseihu ja igaüks omast kohast tema liikmed, siis ei saa me elada omasoodu, vaid peame kehastama Jeesuse Vaimus sarnast elu ja teenimisvalmidust. Innustagu ja õnnistagu meid Issanda armastus läbi eeloleva aasta tema tahte elluviimisel!

Meego Remmel

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017